Eşti aici

invenţie

Suflete de plastic

Mă gândesc de multe ori care sunt diferenţele dintre lumea de azi şi vremea patriarhală a Sfinţilor Părinţi, lumea medievală ori modernă. Şi când vorbesc de diferenţe, nu mă refer defel la tehnologie, mijloace de trai, meniu, program zilnic. Vreau să înţeleg care este diferenţa dintre interioritatea omului vechi şi lăuntrul nostru frământat.

Omul – filtru al universului

Sfinţii Părinţi ai Bisericii au trăit în inima lor taina iubirii lui Dumnezeu şi au scris pe ea, ca pe o Scriptură vie, cuvintele măririi lui Hristos. Printre multe rostiri dumnezeieşti, ei au iterat şi una dintre realităţile cosmice ale umanităţii: aceea că omul este o lume mică (microcosmos) iar lumea este un om mare (mega-anthropos).