Eşti aici

cuvinte

Tăcerea plânsă a cuvintelor. In memoriam Sorina Munteanu

A murit Sorina Munteanu. Era, pe vremea când eram şi eu acolo la Iaşi, corector şi apoi redactor la Editura Trinitas (apoi Doxologia) a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (2002-2010). Îngropată în sute de cărţi, manuscrise şi dosare, Sorina scotea la lumină cuvintele, atât din cărţile tipărite la editură, cât şi la revistele “Candela Moldovei” şi “Teologie şi Viaţă”, unde eram redactor. Timp de opt ani, zi de zi, am văzut-o şi cunoscut-o îndeaproape.
Mai apoi, eu am devenit redactor şef la Portalul Doxologia şi am văzut-o mai rar. Iar acum am auzit că a trecut în lumea celor vii.

Strachina de cuvinte

Viaţa monahală nu se deosebeşte esenţial de viaţa de familie.

În copilărie, mergeam mult pe la mănăstiri. Duhul de liniştire monahal, asceza, slujbele de toată noaptea, glasul lin al marilor duhovnici îmi dădeau un fior de dincolo de veac, o pace adâncă, o fascinaţie vie.

Litaniile liturgice, sfintele moaşte, cântările de la strană, icoanele bizantine, toate acestea mi-au arătat adevărata esenţă a monahismului, cea de misiune liturgică şi ascetică a oamenilor rupţi de lume pentru a fi mai aproape de oameni... şi de Dumnezeu.

Instanţa cuvintelor din noi

În viaţa noastră de zi cu zi, devenim pe măsură ce creştem fiinţe ale limbajului, excrescenţe ale cuvântului interior, gândit, trăit şi rostit. Vorbirea devine aşadar un mijloc fundamental de exprimare a fiinţei, care ne defineşte de către cei din jur, de noi înşine şi de Dumnezeu. Există aşadat o unicitate a cuvântului în noi, şi aceasta pentru că – teologia ne-a descoperit – Cuvântul nu e o vorbă, un lucru, ci o Persoană veşnică, Fiului etern al lui Dumnezeu, prezent în lumea creată de El ca Sămânţă a înveşnicirii persoanelor înţelegătoare şi vorbitoare de Cuvânt.